Тарасівка Києво-Святошинського району

≡≡
Версія для друку

44-та позачергова сесія відбулася у залі засідань Тарасівської сільради 27 червня 2019 року.

Розпорядження про скликання та сам порядок денний депутати отримали за два дні до сесії - наприкінці дня, у вівторок, 24 червня.

У порядку денному - питання тимчасового зупинення роботи ДНЗ "Віночок" на серпень місяць, земельні питання та питання встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно в Тарасівці та Новому на 2020 рік.

Розпочалася сесія, як і завжди з державного гімну України.

Однак депутати так і не змогли розглянути питання порядку денного, оскільки для його затвердження за основу не вистачило одного голосу. 

Перед затвердженням порядку денного, депутат Юрій Середа повідомив, що частина земельних питань (ті, які розглядалися на відповідній комісії 07 червня) не можуть розглядатися на цій сесії, оскільки було порушено порядок оприлюднення вказаних питань. Як не можуть, з цієї ж причини, розглядатися і питання ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухомість. 

Як відомо, у законодавстві (ст.15 Закону України "Про доступ до публічної інформації) є чітка вимога - проекти питань, які розглядатимуться у раді, повинні бути оприлюднені не пізніше 20 робочих днів до дня їх прийняття. Це дає можливість депутатам та мешканцям населеного пункту ознайомитися з ними та внести пропозиції й доповнення до даних питань. Законодавець встановив такий строк для унеможливлення маніпулювання та витягання цих питань "з-під столу".

Крім того, законодавством передбачено, що регуляторні акти розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Статтею 36 цього Закону зазначено, що регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та / або якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений.

За результатами дискусії, питання затвердження порядку денного за основу було поставлено на голосування. Однак із усіх присутніх, - а у залі було 18 депутатів та сільський голова, - "за" проголосували тільки 13 депутатів.

Оскільки порядок денний не було затверджено, голова був змушений закрити сесію. Проте, закривши сесію та повідомивши, що наступна сесія відбудеться через 20 хвилин, голова порушив регламент ради. І тільки з другого разу, Володимир Сизон повідомив, що сесія відбудеться у понеділок, 1 липня, о 10 годині ранку. Знову ж таки порушивши регламент ради та Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", який говорить про те, що рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Пропонуємо вашій увазі витяги із законодавства, що підверджують неможливість прийняття зазначених рішень у зв'язку із порушеннями вимог законодавства.

-------

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 46. Сесія ради

ч.4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, районної, обласної - головою відповідної ради.

ч.10. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

ч.11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

ч.12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ось тут можна знайти роз'яснення, чому рішення про встановлення місцевих податків і зборів є регуляторними актами: 

http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/povidomlennya-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-shhodo-rishen-pro-vstanovlennya-mistsevyh-podatkiv-zboriv/

 

-------

Закон України "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

ч.1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

ч.3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 

-------

Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

регуляторний орган - Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти.

регуляторний акт - це:

  • прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;

Стаття 9. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій

Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Стаття 13. Способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності

Регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад, а у разі їх відсутності - у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених цими органами та посадовими особами, не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Стаття 33. Підготовка аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених органами та посадовими особами місцевого самоврядування

У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4та 8 цього Закону.

Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

 

Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

Стаття 35. Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з метою одержання зауважень і пропозицій

Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а також сільських, селищних та міських голів, проводиться до внесення цих проектів на розгляд засідання відповідного виконавчого органу ради або до внесення їх на затвердження відповідному сільському, селищному, міському голові.

Стаття 41. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики

Керівники регуляторних органів, посадові особи регуляторних органів, а також керівники структурних підрозділів регуляторних органів чи посадові особи регуляторних органів, на які покладено реалізацію окремих повноважень щодо здійснення регуляторної діяльності, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики у порядку, встановленому законом.

 

 


Некорекний ввод!
Невірний
захісний код!