Програма поводження з відходами на території с. Тарасівка та с. Нове Києво-Святошинського р-ну

Рейтинг:   / 4
ПлохоОтлично 

      ЗАТВЕРДЖЕНО:

 Рішенням №2 V сесії  VI кликання 

    Тарасівської сільської ради 

  від «25 лютого 2011 року» 

 

ПРОГРАМА

Поводження з відходами на території с.Тарасівка та с. Нове  Києво-Святошинського р-ну

 

Ця програма визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності,  пов᾿язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення твердих побутових відходів, їх збиранням, перевезенням, обробленням, утилізацією, знешкодженням та відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та  здоров᾿я  людини  на території Тарасівської сільської ради.


Розділ І

Вступна частина.

1. Загальні положення Програми

Програму поводження з твердими побутовими відходами на 2011-2014 роки розроблено для розв'язання  проблем, пов’язаних з охороною довкілля та здоров’ям населення, однією з причин яких є низький рівень використання відходів. Ситуація, яка склалася в Україні з питання розміщення місць концентрації побутових відходів, їх збору, сортування, утилізації та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує існування глобальної проблеми, яка впливає на екологічний та соціальний стан с Тарасівка та Нове. Реалізація заходів Програми передбачає зниження екологічної та соціальної напруги в межах Тарасівської сільської ради.
Для вирішення зазначених  проблем передбачається використати передові європейські технології, що практикуються в країнах Європейського Союзу.

2. Перелік заходів Програми

1. Проведення екологічних семінарів з цього питання в населених пунктах Тарасівської сільської ради.

2. Проведення роз’яснювальної роботи серед учнів Тарасівської ЗОШ. Розроблення методичних рекомендацій для проведення занять серед дітей дошкільних дитячих закладів у виді ігор, для засвоєння правил з поводженням з твердими побутовими відходами.

3. Укладання договорів із споживачами послуг на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.

4. Налагодження схем збору відходів  від населення, підприємств та організацій.

5. Запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів (далі – ТПВ) за фракціями: скло, папір, пластик, текстиль.

6. Створення системи заготівлі вторинної сировини через мережу приймальних пунктів за участю широких верств населення; 

7. Запровадження контейнерів та «євроконтейнерів» в населених пунктах Тарасівської сільської ради, для роздільного збору ТПВ.                    

8. Створення на території Тарасівської сільської ради, за участю інвесторів, сміттєпереробного комплексу; 

3. Мета Програми

Метою Програми є вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в межах Тарасівської сільської ради, через впровадження організованої системи збирання, утилізації та переробки відходів, споживання з подальшим використанням їх в якості енергетичних та вторинних ресурсів. 

4. Нормативно-правова база для розроблення Програми

Програму розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами».
Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального виконавчого органу з питань житлово-комунального господарства. 

5. Механізм впровадження заходів Програми

Основою проекту є те, що побутові відходи, які складаються з різних компонентів, утилізація їх повинна здійснюватись окремо один від одного найбільш економічним та екологічно придатним засобом, не змішуючи їх між собою.
Комбінації різних, доповнюючи одне одного, технологічних рішень та заходів, а не одна технологія, навіть найбільш сучасна, можуть сприяти ефективному вирішенню проблем, що стосуються відходів споживання. Комбінація технологій та заходів, включаючи скорочення кількості відходів, їх роздільний збір, вторинну переробку, компостування, захоронення залишків на екологічно безпечних полігонах, сміттєспалювання шляхом перелізу, повинна застосуватись для утилізації тих чи інших специфічних компонентів відходів споживання. Усі ці технології повинні розроблятись комплексно, доповнюючи одна одну.
Для організації системи збору, переробки та утилізації відходів, споживання передбачається дотриманням наступних принципів:
«починай заздалегідь»: населення слід залучати та інформувати уже в процесі прийняття рішень і вибору альтернатив збору, переробки та утилізації відходів. Якщо рішення прийняті без участі населення, залучити його до виконання проекту буде нелегко. Почавши роботу завчасно, можна отримати зворотній зв'язок з населенням у процесі реалізації проекту;
«використовуй громадські організації»: пропонується представникам найбільш впливових організацій увійти до громадського комітету, який буде координувати виконання проекту за участі громадськості;
«формування чіткого, позитивного звернення», у якому населення повинно знайти відповіді на запитання:
- Для чого потрібна вторинна переробка?
- Яку користь вона принесе конкретному будинку, вулиці, селу, району?
- Де, коли і як буде збиратись вторинна сировина?
- Як приготувати сировину для збору?
«показувати особистий приклад (керівники)» – не нехтувати важливістю особистого прикладу, застосувати засоби масової інформації для його розповсюдження;
«організація чіткої регулярної роботи»: служби вивозу, збуту, переробки та утилізації відходів;
«розвивати та вивчати ринки збуту вторинної сировини»: успіхи системи збору та переробки вторинної сировини в кінцевому результаті залежить від стану ринку. Розділення відходів коштує грошей, тому економічно вигідно, коли кінцевий продукт має ринок збуту.
У кінцевому випадку «значно ефективний та жорсткий контроль за відходами, що потрапляють на полігон чи звалище, ніж ті, що потрапляють із звалища в навколишнє середовище».
Впровадження програми стане можливим за умови виконання таких заходів:
1.Семінари. Передбачається проведення семінарів. На семінарах необхідно проаналізувати ситуацію навколо проблеми впровадження системи збору та утилізації відходів. Створити  громадські інспекції з питань благоустрою.
2.Просвітницька діяльність передбачає:
проведення екологічно-освітніх акцій у дошкільних дитячих закладах, школах та інших навчальних закладах;
започаткування екологічно-освітніх програм в засобах масової інформації;
проведення агітаційної роботи серед мешканців територіальної громади за тематикою «Територіальна громада Тарасівської сільської ради – гаранти чистого довкілля».
3.Впровадження системи збору, сортування, переробки та утилізації ТПВ передбачає виконання комплексу заходів, у ході якого проводяться роботи з:
- встановлення контейнерів для роздільного збору відходів фракціями: скло, папір, пластик тощо;
- налагодження системи роздільного збору шляхом закупівлі відходів як вторинної сировини;  
- поетапне закриття існуючого  сміттєзвалища, після створення сміттєпереробного комплексу. Попередній досвід роботи в системі утилізації (сміттєзвалища) довів свою неефективність, пряму загрозу (навколишньому середовищу) екології та життю людей і свідчить про потребу застосування інноваційних технологій, якими сьогодні користуються передові розвинуті країни світу.
Кожний етап впровадження в дію заходів проекту, їх позитивний результат дасть змогу оцінити ефективність та рівень корисності з реалізації цієї Програми.

Розділ ІІ .

Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами

Населення Тарасівської територіальної громади складає 6,7  тис. чол.  В її межах функціонують промислові підприємства, підприємства  побутового обслуговування населення (перукарні), об'єкти торгівлі, ринок, установи соціально - культурного призначення (загальноосвітня школа, дитсадки, будинок культури і інші культурно-розважальні заклади, а також державна установа.  В межах території Тарасівської територіальної громади є полігон ТПВ загальною площею 15 га, яке має паспорт місця видалення відходів.
Охоплення населення приватного сектору жителів сіл договорами на вивезення ТПВ знаходиться в стадії розроблення. Мешканці будинків приватного сектору здійснюють часткове захоронення та переробку (згодовування харчових відходів домашнім тваринам, спалення, перепрівання та перетворення на гній) побутових відходів самостійно в свої садибах. Недостатня організації збирання твердих побутових відходів в приватному секторі призводить до утворення стихійних звалищ в ярах, посадках і т.п., що значно погіршило екологічний і санітарний стан території і довкілля Тарасівської територіальної громади в останні 10-15 років. Також досягнення в технології виробництва синтетичної тари і упаковочної продукції та продукції побутового вжитку, яка не підлягає поверненню для повторного вживання і не збирається для переробки, значною мірою вплинуло на збільшення накопичення ТПВ і засмічення довкілля.
Збиранням ТПВ у с. Тарасівка та с. Нове займається підприємство Києво-Святошинське виробниче управління житлово-комунального господарства та Тарасівська сільська рада,  яка має  один вантажний автомобіль для вивезення сміття. В селах контейнери та площадки для збирання сміття відсутні. Сортування відходів не проводиться. На території в межах Тарасівської територіальної громади триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях  –  балках, ярах, лісах, захисних лісосмугах, тощо.
Сучасна структура системи санітарного очищення території в межах Тарасівської територіальної громади - недосконала. Відсутність взаємодії органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з органами державної санітарно - епідеміологічної служби не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій.                                                                            

 До складу ТПВ входять такі компоненти: папір, картон (20-30%), харчові відходи (28-45%), дерево (1,5-4%), метал чорний (1,5-4%), метал кольоровий (02-03%). Текстиль (4-7%), кістки (0,5-2%), скло (3-8%), шкіра, гума, взуття (1-4%), камені, фаянс (1-3%), пластмаса (1,5-5%), зметене сміття (7-18%), інше (1-3%). Теплотворна здатність ТПВ складає 1100-1400 ккал/кг, при середній вологовмісткості 35-40%.

 Процентні співвідношення морфологічного складу ТПВ дуже умовні, оскільки на співвідношення складових впливають ступінь упорядкованості житлового фонду, сезони року, кліматичні та інші умови. У складі ТПВ постійно збільшується вміст паперу, пластмасс, фольги, різного роду банок, поліетиленових плівок та інших упакувань. Особливо великі сезонні коливання харчових відходів   –     з 28% весною до 45% влітку та восени.

За 2010 рік від населення Тарасівської територіальної громади було вивезено  375 тонн  ТПВ підприємством Києво- Святошинське КПТМ та  1635 тонн автомобілем сільської ради, разом 2010 тонн.  З вищенаведеного можна зробити висновок, що втрати вторсировини складають:

- папір, картон – 25%        2010÷100×25= 502,5т×1200=603000 грн.

- метал чорний – 3%         2010÷100×3= 60,3×2400=144720 грн.

- метал кольоровий – 0,25%

- текстиль –  5,5%

- скло – 6%                      2010÷100×6=120,6×415=50049 грн.

- шкіра, гумма, взуття – 2,5%

- пластмасса – 1,5%      

- пет пляшки – 3,5%         2010÷100×3.5=70,35×1000=70350 грн.

- поліетилен –  12%          2010÷100×12=241,2×2000=482400 грн.

Таким чином, відбір вторсировини із ТПВ зменшить вивезення на утилізацію на 50-55%

Кошти отримані за вторсировину будуть складати від 1до 1,5 млн. грн.

 

Розділ ІІІ.

Основні завдання Програми

Для досягнення мети програми передбачається:
Головним завданням Програми є створення екологічно безпечного полігону утилізації твердих побутових відходів та впровадження системи роздільного збору  відходів  з використанням вторинної сировини, у тому числі:
- зниження та повна ліквідація екологічної напруги;
- запровадження ресурсозберігаючих технологій;
- створення нових робочих місць;
- підвищення іміджу місцевої влади в питаннях поводження з ТПВ;
- підвищення культури споживання;
- інформування громадськості;
- співпраця місцевої влади, громадськості та підприємців у проведенні заходів екологічних програмах. - реформування системи санітарного очищення ;
- організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору;
- посилення контролю за діючим звалищем побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельної ділянки після закриття звалища;
- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання.

Розділ ІV.

Основні напрямки розв'язання завдань Програми

Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:

- розподіл територій загального користування та призначення відповідальних за стан благоустрою на цих територіях, включаючи і на договірних засадах;  

- створення  місцевого комунального підприємства;

- організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору;


- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;


- облаштування контейнерних майданчиків для впровадження системи роздільного збору  відходів  з використанням вторинної сировини;


- залучення підприємств по збиранню вторинної сировини;


- передбачити в генеральному плані с. Тарасівка та с. Нове місць для облаштування контейнерних майданчиків для впровадження системи роздільного збору  відходів  з використанням вторинної сировини;


- виготовлення проектно – кошторисної документації на місця облаштування контейнерних майданчиків для впровадження системи роздільного збору  відходів  з використанням вторинної сировини;


- замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок під місця облаштування контейнерних майданчиків для впровадження системи роздільного збору  відходів  з використанням вторинної сировини;


- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ.

Розділ V.

Етапи виконання Програми

Згідно з додатками Програми передбачається здійснити її виконання у 2 етапи:
- перший (2011 -2012 роки) – створення нормативно - правової бази у сфері поводження з ТПВ, реформування системи управління;

- забезпечення сприятливих умов для залучення коштів з метою технічного переоснащення системи санітарного очищення територій населених пунктів;    

- забезпечення проведення моніторингу сфери побутових відходів, створення місцевого комунального підприємства;
- другий (2012-2014 роки) – впровадження нового обладнання;

- забезпечення належного санітарного стану населених пунктів;

- перетворення сфери поводження з побутовими відходами на рентабельну підгалузь житлово - комунального господарства.

Розділ VІ.

Механізм забезпечення Програми.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечує Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради на чолі з сільським головою, новостворене місцеве комунальне підприємство.
Контроль за ходом реалізації програми здійснюють, сільський голова, постійні комісії сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку,  регламенту, депутатської етики; з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, транспорту та зв᾿язку; з питань промисловості, будівництва, торгівлі та підприємницької діяльності; з питань регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища;.
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів:

- бюджету сільської ради;

- районного бюджету;

- державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- приватного капіталу;

Розділ VІІ.

Очікувані результати впровадження Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- ліквідувати стихійні сміттєзвалища;
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
- перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.
Оснащення комунальних підприємств сучасними сміттєвозами і контейнерами дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан як населених пунктів, так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.

Розділ VIІI.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми.

Виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами передбачає орієнтовну суму фінансувань за 2011-2014 роки в розмірі 503,7 тис. грн., в тому числі за рахунок районного фонду охорони навколишнього середовища, в сумі _____________ тис. грн., за рахунок обласного фонду охорони навколишнього середовища, в сумі _____________ тис. грн., субвенції державного бюджету в суммі _________________ тис. грн.

Розділ IХ.

Реалізація заходів Програми та контроль за її виконанням.

Для реалізації Програми поводження з твердими побутовими відходами формується робоча група в складі: сільського голови,  голів постійних комісій, секретаря виконавчого комітету.  Очолює робочу групу сільський голова, що є одночасно керівником Програми. Робоча група здійснює свою діяльність шляхом розподілення обов'язків між її членами відповідно до фахової підготовки та посад, які вони обіймають, щодо поточної роботи з реалізації Програми, а також систематичних засідань для взаємного інформування, обговорення та прийняття колективних рішень. Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та обсягами фінансування, запланованими в Програмі. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших не передбачуваних причин, до Програми вносяться зміни в установленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз причин зриву виконання Програми та робляться оргвисновки, спрямовані на подальше обов'язкове виконання всіх запланованих заходів Програми у встановлені терміни.

При реалізації Програми поводження з ТПВ планується отримати за рахунок збору та реалізації втор сировини за період з 2012 по 2014 роки включно - 3000 тис. грн., та зменшити  обсяги захоронення побутових відходів на 50%, тобто на 1005 тонн за рік.

 

Додаток №1  -  Заходи Програми поводження з твердими побутовими відходами  в Тарасівській сільській раді на 2011 - 2014 роки

Додаток №2  -  Орієнтовані обсяги фінансування заходів спрямованих на вдосконалення системи поводження з ТПВ в Тарасівській сільській раді на 2011 - 2014 роки

Додаток №3  -  Робоча група по реалізації Програми поводження з ТПВ в Тарасівській сільській раді на 2011 - 2014 роки.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить